OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO "GREEN WEST"

Eksploatacja urządzeń sieci
Szkolenie w zakresie eksploatacji urządzeń instalacji sieci grupa G1 na uprawnienia „E” i „D”

Szkolenie trwa 2 dni łącznie z egzaminem państwowym.


Zakres tematyczny:

• podstawowe pojęcia z podstaw elektrotechniki
• warunki techniczne budowy
• zasady eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
• ochrona przeciwporażeniowa stosowana przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV
• bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
• instrukcje eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych
• pomiary ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji


Wymagania od kandydatów:

• Ukończone 18 lat lub przedłużenie uprawnień.


Zaświadczenie po pozytywnym zdaniu egzaminu wydaje komisja kwalifikacyjna przy SEP, ważność zaświadczenia - 5 lat.Wykonujemy również szkolenia na grupy:

G2 - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, zużywające ciepło i inne urządzenia energetyczne

G3 - urządzenia, instalacje i sieci gazowe


KONTAKT

tel. +48 22 478 28 50

tel. 505 481 265

fax. +48 22 478 21 29

e-mail: szkolenia@odz.com.pl

e-mail: sekretariat@odz.com.pl
Copyright 2004-2014 © Green West. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.iconza.com