OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO "GREEN WEST"

Szkolenie na wymianę butli propan - butanSzkolenie trwa 1 dzień łącznie z egzaminem wewnętrznym.


Zakres tematyczny:

• przygotowanie kierowcy do wymiany butli
• pokaz wymiany butli przez instruktora
• próbne wykonanie wymiany butli
• samodzielna wymiana butli pod nadzorem instruktora
• omówienie i ocena wykonywanych czynności


Wymagania od kandydatów:

• Ukończone 18 lat.


Po pozytywnym zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z drukiem MEN.
Wydajemy zaświadczenia w języku angielskim.
Ważność zaświadczenia na terenie Polski bezterminowo, w krajach unii europejskiej 5 lat.


KONTAKT

tel. +48 22 478 28 50

tel. 505 481 265

fax. +48 22 478 21 29

e-mail: szkolenia@odz.com.pl

e-mail: sekretariat@odz.com.pl
Copyright 2004-2014 © Green West. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.iconza.com