OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO "GREEN WEST"

Szkolenie na żurawieSzkolenie trwa 3 dni łącznie z egzaminem państwowym.


Zakres tematyczny:

• wiadomości ogólne dotyczące ustawy o dozorze technicznym
• budowa i eksploatacja żurawi
• obsługa żurawi
• typy stosowanych zabezpieczeń
• ogólne zasady bhp przy pracy z żurawiami
• typy i rodzaje żurawi


Wymagania od kandydatów:

• Ukończone 18 lat (mile widziana praktyka jako pomocnik operatora).


Zaświadczenie po pozytywnym zdaniu egzaminu wydaje UDT.
Ważność zaświadczenie bezterminowo.


KONTAKT

tel. +48 22 478 28 50

tel. 505 481 265

fax. +48 22 478 21 29

e-mail: szkolenia@odz.com.pl

e-mail: sekretariat@odz.com.pl
Copyright 2004-2014 © Green West. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.iconza.com