OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO "GREEN WEST"

Szkolenia na uprawnienia hakowychSzkolenie trwa 1 dzień w tym egzamin państwowy.


Zakres tematyczny:

• zasady ogólne dotyczące wszystkich rodzajów dźwignic
• zagadnienia dotyczące elektryki
• czynności hakowego
• czynności hakowego – zajęcia praktyczne


Wymagania od kandydatów:

• Ukończone 18 lat.


Po pozytywnym zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z drukiem MEN.
Ważność zaświadczenie bezterminowo


KONTAKT

tel. +48 22 478 28 50

tel. 505 481 265

fax. +48 22 478 21 29

e-mail: szkolenia@odz.com.pl

e-mail: sekretariat@odz.com.pl
Copyright 2004-2014 © Green West. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.iconza.com