OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO "GREEN WEST"

Szkolenie na suwniceSzkolenie trwa 2 dni w tym egzamin państwowy.


Zakres tematyczny:

• wiadomości ogólne dotyczące UDT
• obowiązki operatora suwnicy
• wiadomości w zakresie eksploatacji i obsługi suwnicy
• zagadnienia bhp


Wymagania od kandydatów:

• ukończone 18 lat (mile widziana praktyka jako pomocnik operatora)


Zaświadczenie po pozytywnym zdaniu egzaminu wydaje UDT
Ważność zaświadczenie bezterminowo


KONTAKT

tel. +48 22 478 28 50

tel. 505 481 265

fax. +48 22 478 21 29

e-mail: szkolenia@odz.com.pl

e-mail: sekretariat@odz.com.pl
Copyright 2004-2014 © Green West. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.iconza.com