OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO "GREEN WEST"
Dźwigi towarowo - osobowe


Szkolenie trwa 2 dni w tym egzamin państwowy.


Zakres tematyczny:

• wiadomości ogólne dotyczące UDT
• wiadomości ogólne o dźwigach towarowo – osobowych
• budowa i eksploatacja urządzeń dźwigowych
• obowiązki i zadania dźwigowego
• zagadnienia bhp


Wymagania od kandydatów:

• ukończone 18 lat (mile widziana praktyka jako pomocnik operatora)


• zaświadczenie po pozytywnym zdaniu egzaminu wydaje UDT
• ważność zaświadczenie bezterminowo


KONTAKT

tel. +48 22 478 28 50

tel. 505 481 265

fax. +48 22 478 21 29

e-mail: szkolenia@odz.com.pl

e-mail: sekretariat@odz.com.pl
Copyright 2004-2014 © Green West. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.iconza.com