Outsourcing IODO – dlaczego warto

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych nakładają na część organizacji konieczność powoływania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jednym z modeli współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a inspektorem jest outsourcing IODO.

Zalety zlecania zadań ochrony danych profesjonalistom

Przy podpisaniu umowy o wykonanie takich usług firma doradcza wprowadza własne sprawdzone działania. Skraca to czas potrzebny na rozpoczęcie działań zgodnie z przepisami ustawy. Często przy ich dostosowaniu do warunków panujących w firmie czuwa doświadczony zespół znający wszystkie aspekty ochrony danych osobowych.

Podstawą przewagi takiego zewnętrznego partnera jest stan wiedzy. Często jest to kancelaria adwokacka lub wyspecjalizowana organizacja skupiająca się tylko na tym aspekcie prawnym.

Mocne strony inspektora zatrudnionego w firmie zewnętrznej

Stanowisko inspektora musi być podparte wysokim autorytetem oraz specjalnymi przywilejami w strukturze organizacji. Podlega on bezpośrednio osobie zarządzającej firmom. To pozwala na skrócenie obiegu informacji w tak ważnej dla ochrony prywatności dziedzinie działań firmowych. W ten sposób również rozdzielamy działania firmowe od operacji wykonywanych przez IODO.

Dodatkową motywacją zwiększającą jakość pracy jest dbanie również o wizerunek zewnętrznego pracodawcy firmy. Każde działania powodujące wyciek danych odbiją się na pozycji firmy na rynku takich usług.

Zachowanie oddzielnego pionu organizacyjnego dla stanowiska zewnętrznego inspektora może być wykorzystane z korzyścią dla przedsiębiorstwa. Brak powiązań personalnych zmniejsza ilość konfliktów przy realizacji zaleceń o ochronie danych osobowych. Również komunikaty i zalecenia są inaczej odbierane niż takie same wydawane przez osobę zatrudnioną w strukturze firmy.

Firma, planując utworzenie stanowiska Inspektora Ochrony Danych Osobowych, powinna sprawdzić jakie możliwości daje współpraca z podmiotami zewnętrznymi. Takie zespoły specjalistów ułatwią dopasowanie zadań inspektora do struktur zleceniodawcy z zachowaniem wysokiego poziomu szkoleń wewnętrznych.