OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO "GREEN WEST"
Ocena ryzyka zawodowego


Ośrodek Dokształcania Zawodowego "GREEN WEST" Sp. z o.o. oferuje wykonanie usługi związanej z kompleksową Oceną Ryzyka Zawodowego i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji na stanowiskach pracy.

Ocena ryzyka zawodowego została nałożona przez ustawodawcę jako jeden z wielu elementów bezpieczeństwa pracy oprócz czynności związanych ze szkoleniami bhp spoczywającymi na pracodawcy. Przeprowadzenie oceny ryzyka wynika z przepisów ustawy - Kodeks Pracy oraz rozporządzenie MPiPS z dania 26. 09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp.

Kodeks pracy nałożył na pracodawców obowiązek informowania pracowników o ryzyku występującym na danym stanowisku art. 226

"Pracodawca ocenia i dokumentuje Ryzyko Zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami".Czym jest Ryzyko Zawodowe


Ryzyko zawodowe - oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem pracy Ocena ryzyka - proces analizowania i wyznaczania dopuszczalności ryzyka

Kiedy należy wykonać pierwszą ocenę ryzyka zawodowego?
Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego sporządza się przed oddaniem do użytku poszczególnych stanowisk pracy.Ocenę ryzyka wykonujemy również gdy:


• tworzymy nowe stanowiska pracy
• po wprowadzeniu zmian w organizacji technologii produkcji lub na stanowisku pracy
• gdy zachodzą istotne zamiany dotyczące wymogów stawianych środkom ochrony
• w razie zaistnienia zdarzenia wypadkowego
• w razie wydania nakazu przez PIP i PISJakie korzyści będzie miał pracodawca z prawidłowej wykonanej oceny ryzyka zawodowego?


• Spełnienie wymagań wynikających aktów prawnych
• Uświadomienie pracodawcy co do istoty występujących zagrożeń i czy środki ochronne zastosowane są wystarczające
• Umiejętne zarządzanie poziomem ryzyka zawodowego w zakładzie pracy
• Dogodniejsza pozycja przy ewentualnych roszczeniach odszkodowawczych

Cena opracowania ryzyka zawodowego jest uzależniona od wielkości i ilości zagrożeń będących na stanowisku pracy.

Kompleksową Ocenę Ryzyka wykonujemy z całą dokumentacją a na życzenie klienta możemy przeprowadzić przeszkolenie w zakresie właściwych metod przekazywania i prowadzenia dokumentacji oraz informowania pracowników o zagrożeniach wynikających z oceny ryzyka.KONTAKT

tel. +48 22 478 28 50

tel. 505 481 265

fax. +48 22 478 21 29

e-mail: szkolenia@odz.com.pl

e-mail: sekretariat@odz.com.pl
Copyright 2004-2014 © Green West. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.iconza.com