Najczestsze problemy podczas nauki jazdy wozkiem widlowym

Kurs operatora wózka widłowego – unikaj błędów podczas nauki jazdy i na egzaminie! 

Kurs operatora wózka widłowego to inwestycja, która procentuje, zwiększając nasze szanse na rynku pracy. Warto przygotować się więc solidnie do egzaminu końcowego, aby zaoszczędzić sobie stresu, czasu i pieniędzy, czyli zdać egzamin za pierwszym razem. Egzamin kończący kurs operatora wózka widłowego zdaje się przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, w skład której wchodzi dwóch egzaminatorów. Część teoretyczna to wylosowane przez egzaminowanego pytania, część praktyczna polega na  wykonaniu zadań z zakresu jazdy wózkiem widłowym poleconych przez egzaminatorów. Warto więc już podczas nauki jazdy wypracować prawidłowe nawyki prowadzenia wózka widłowego, wówczas egzamin będzie już czystą formalnością. Niestety kursanci, ćwicząc jazdę, często popełniają błędy, które następnie powtarzają na egzaminie.

Najczęstsze problemy i błędy podczas nauki jazdy wózkiem widłowym 

Paradoksalnie, bo wydawałoby się, że sprawa jest oczywista, najczęstsze błędy podczas prowadzenia wózka widłowego wynikają z braku przygotowania technicznego pojazdu. Podczas nauki jazdy wózkiem widłowym często pomija się ten aspekt wiedzy i umiejętności kursanta, ale w trakcie egzaminu ocenie podlega również umiejętność kontroli technicznej pojazdu. Kolejny fatalny nawyk kursantów to niezapięcie pasów. Jeśli kursant nie zapnie pasa na egzaminie, od razu otrzyma z niego ocenę negatywną. Innym błędem jest nieprawidłowe ruszanie, a więc uruchomienie wózka bez uniesienia wideł do tak zwanej pozycji transportowej. Jeszcze innym problem na kursie operatora wózka widłowego jest wykonywanie dwu operacji jednocześnie, na przykład równoczesne prowadzenie wózka w przód lub tył i podnoszenie bądź opuszczanie ładunku. Do kanonów błędów kursantów należy także wychylanie się poza obrys wózka, co jest całkowicie niedozwolone i skutkuje przerwaniem egzaminu z wynikiem negatywnym. Ostatnim błędem, szczególnie niebezpiecznym już w trakcie użytkowania wózka jest nieprawidłowe wysiadanie. Nie tylko podczas kursu i egzaminu na operatora wózka widłowego, ale zawsze z wózka należy wysiadać tyłem. O tej zasadzie ergonomii jazdy wózkiem widłowym początkujący, ale i egzaminowani już kursanci zapominają najczęściej.