OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO "GREEN WEST"
Kurs na kierowcę wózka jezdniowego z napędem silnikowym


Zakres tematyczny:

• rodzaje i typy stosowanych wózków jezdniowych
• budowa wózków
• czynności operatora przy obsłudze wózków
• wiadomości z zakresu ustawiania i rozmieszczania ładunków,
• zagadnienia z zakresu bhp i ppoż.
• praktyczna nauka jazdy i manewrowania wózkiem oraz osprzętem.
• wymian butli gazowych propan - butan


Ukończone 18 lat (mile widziane posiadanie prawo jazdy kat. „B”)

Po pozytywnym zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z drukiem MEN, dodatkowo słuchacz otrzymuje imienne zezwolenie ze zdjęciem.

Wydajemy zaświadczenia w języku angielskim.

Ważność zaświadczenia na terenie Polski bezterminowo w krajach unii europejskiej 5 lat.KONTAKT

tel. +48 22 478 28 50

tel. 505 481 265

fax. +48 22 478 21 29

e-mail: szkolenia@odz.com.pl

e-mail: sekretariat@odz.com.pl
Copyright 2004-2014 © Green West. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.iconza.com