Kurs operatora żurawia

Zawód poszukiwany – operator żurawia wieżowego

Kurs na operatora żurawia wieżowego to dobra inwestycja w dodatkowe, popłatne na rynku pracy kwalifikacje. Operatorzy żurawi wieżowych są poszukiwani w branży budowlanej, a kwalifikacje konieczne do pracy w tym zawodzie można uzyskać w Polsce. Aby przystąpić do kursu kwalifikacyjnego trzeba spełnić kilka łącznych warunków wstępnych.

Przede wszystkim należy być osobą pełnoletnią, posiadać wykształcenie podstawowe oraz cieszyć się dobrym zdrowiem bez przeciwwskazań do pracy na wysokościach. Operator żurawi wieżowych uzyskuje kwalifikacje kat. IŻ – UDT wszystkich typów. Warunki te nie są trudne do spełnienia, a ukończenie kursu na operatora żurawia wieżowego może otworzyć wiele szans zawodowych.

Kurs na operatora żurawia wieżowego, jak to wygląda w praktyce

Kurs na operatora żurawia wieżowego tworzą część teoretyczna i praktyczna, więc przygotowanie kursant do egzaminu i pracy jest kompleksowe. Kurs kończy egzamin państwowy, który kandydat na operatora żurawia wieżowego składa przed państwową komisją egzaminacyjną powoływaną i akredytowaną przez Urząd Transportu Drogowego. Co istotne, uprawnienia uzyskane na kursie są ważne bezterminowo, zatem jest to jednokrotna inwestycja czasowa i finansowa.

W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami dotyczącymi budowy, typów, funkcjonowania i serwisowania żurawi wieżowych. Nie brakuje również szkoleń i warsztatów o odpowiedzialności prawnej spoczywającej na operatorze żurawia wieżowego, jak również wytycznych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Część praktyczna kursu to ćwiczenia w obsłudze żurawi wieżowych, które nie należą do trudnych, bowiem kluczem do sukcesu w tym zawodzie jest przede wszystkim odporność psychiczna i rzetelność wykonywanych zadań.

Żurawie wieżowe jako urządzenia nie są skomplikowane. Perspektywy pracy dla operatorów żurawi wieżowych w Polsce są duże, jeszcze większe w Norwegii i Danii. Inwestycja w kurs jest więc bardzo szybko odczuwalna na rynku pracy, co podkreślają zarówno pracodawcy, jak i operatorzy żurawi wieżowych.