Blog

Outsourcing IODO – dlaczego warto
Blog

Outsourcing IODO – dlaczego warto?

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych nakładają na część organizacji konieczność powoływania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jednym z modeli współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a inspektorem jest outsourcing IODO.

Zalety zlecania zadań ochrony danych profesjonalistom

Czytaj więcej

Szkolenie na wymianę butli – w Polsce jest obowiązkowe!
Blog

Szkolenie na wymianę butli – w Polsce jest obowiązkowe!

Wymiana butli propan-butan nie może być wykonywana przez amatora. Zgodnie z polskim prawem konieczne jest uzyskanie stosownych uprawnień państwowych w tym zakresie. Przepisy jednoznacznie mówią, iż nawet domowa butla propan-butan jest urządzeniem gazowym, a montażem, serwisem i eksploatacją urządzeń, instalacji, sieci i innych elementów tego rodzaju mogą zajmować się w Polsce osoby, które ukończyły odpowiednie szkolenia i uzyskały kwalifikacje dla określonych rodzajów i stanowisk pracy.Czytaj więcej