Blog

Wkraczasz do branzy spedycyjnej Zapisz sie na szkolenie ADR!
Blog

Wkraczasz do branży spedycyjnej? Zapisz się na szkolenie ADR!

Podstawowym zadaniem spedytora jest organizacja przewozu ładunków dla osób prawnych lub fizycznych za odpowiednią opłatą. Poza organizacją przewozu spedytor wystawia również dokumenty spedycyjne, a więc listy przewozowe. Osoby wkraczające w branżę spedycji dopiero z czasem nabywają odpowiednie umiejętności i doświadczenie. Na samym początku dziedzina ta może wydawać się nieco wymagająca.Czytaj więcej

Szkolenie BHP – konieczne jest przeszkolenie kazdego nowego pracownika
Blog

Szkolenie BHP – konieczne jest przeszkolenie każdego nowego pracownika

Polskie prawo definiuje dwa rodzaje szkoleń BHP — szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowe. Pierwsze mają za zadanie wdrożyć pracownika, wskazać zasady bezpieczeństwa i zaznajomić go z zagrożeniami, które są charakterystyczne dla stanowiska jego pracy. Drugie z kolei są formą przypomnienia, odświeżenia wiedzy na temat zagrożeń oraz procedur, które w sytuacjach kryzysowych mogą uratować zdrowie, a niekiedy nawet życie.Czytaj więcej

Outsourcing IODO – dlaczego warto
Blog

Outsourcing IODO – dlaczego warto?

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych nakładają na część organizacji konieczność powoływania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jednym z modeli współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a inspektorem jest outsourcing IODO.

Zalety zlecania zadań ochrony danych profesjonalistom

Czytaj więcej

Szkolenie na wymianę butli – w Polsce jest obowiązkowe!
Blog

Szkolenie na wymianę butli – w Polsce jest obowiązkowe!

Wymiana butli propan-butan nie może być wykonywana przez amatora. Zgodnie z polskim prawem konieczne jest uzyskanie stosownych uprawnień państwowych w tym zakresie. Przepisy jednoznacznie mówią, iż nawet domowa butla propan-butan jest urządzeniem gazowym, a montażem, serwisem i eksploatacją urządzeń, instalacji, sieci i innych elementów tego rodzaju mogą zajmować się w Polsce osoby, które ukończyły odpowiednie szkolenia i uzyskały kwalifikacje dla określonych rodzajów i stanowisk pracy.Czytaj więcej